Thỏa Thuận Sử Dụng

1. Truy cập tới Website thangquyen.vn quý khách có trách nhiệm trang bị các thiết bị liên lạc đồng thời trả mọi chi phí truy cập internet và các chi phí khác phát sinh trong quá trình kết nối tới Website thangquyen.vn

2. Quý khách đồng ý rằng chỉ truy cập thangquyen.vn với mục đích tham khảo thông tin sản phẩm.

3. Truy cập tới website thangquyen.vn quý khách đồng ý rằng:

• Không gởi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp liên quan tới chính trị, khiêu dâm, kích động bạo loạn… hoặc các thông tin bất hợp pháp khác.
• Không gửi hay chuyển các thông tin, tài liệu, phần mềm … được bảo vệ bản quyền, hoặc các sản phẩm khác mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hợp pháp.
• Không gửi hoặc chuyển các thông tin, tài liệu hoặc phần mềm có chứa virus nguy hại làm ảnh hưởng tới sự vận hành của website thangquyen.vn
• Không thay đổi, xóa nội dung hoặc làm hư hại trên website thangquyen.vn hoặc gây trở ngại cho những người khác muốn truy cập tới website thangquyen.vn

4. Website thangquyen.vn chỉ nhằm mục đích quảng bá sản phẩm của Công Ty TNHH TM XNK Thăng Quyên, không có chức năng thu thập, lưu trữ và sử dụng bất cứ thông tin nào của khách hàng truy cập tới website này.